استرالیا کوچکترین قاره و بزرگترین مزرعه جهان «کشت پنبه در استرالیا»

تعداد بازدید : 1431
تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۰/۹
جهت دریافت فهرست این مقاله به فایل پیوستی مراجعه نمایید و جهت دریافت متن کامل این مقاله با دبیرخانه انجمن از طریق شماره تلفن 26200196 تماس حاصل فرمایید
منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط