پیش بینی رشد تقاضای الیاف نساجی در 50 سال آینده در جهان (2060-2010)

تعداد بازدید : 1090
تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱/۲۸
جهت دریافت متن کامل مقاله پیش بینی رشد تقاضای الیاف نساجی در 50 سال آینده در جهان به فایل پیوستی مراجعه نمایید.
منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط