رشد صادرات نساجی و پوشاک در ازبکستان (مرداد ماه 90)

تعداد بازدید : 1336
تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۵/۸
جهت دریافت فهرست این مقاله به فایل پیوستی مراجعه نمایید و جهت دریافت متن کامل این مقاله با دبیرخانه انجمن از طریق شماره تلفن 26200196 تماس حاصل نمایید
منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط