انتصاب محمد قبله به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در بانک مرکزی و مسئول پیگیری امور ارزی

تعداد بازدید : 317
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۳/۱۹

منبع :
ارسال کننده :