نامه مربوط به عدم نیاز به ارائه مفاصاحساب مالیاتی در هنگام تمدید ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی

تعداد بازدید : 205
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۹/۲۵
منبع :
ارسال کننده :