نامه مربوط به اجرای تبصره 2 ماده 18 آئین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی به منظور رفع ابهام برخی از بانک‌ها و یکسان یازی نحوه عملکرد

تعداد بازدید : 178
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۵/۲۰
منبع :
ارسال کننده :