نامه مربوط به برگزاری همزمان نمایشگاه‌های نساجی، پوشاک و منسوجات خانگی ( 13 تا 16 شهریور 98 -اربیل عراق)

تعداد بازدید : 216
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۵/۲۰
منبع :
ارسال کننده :