نامه مربوط به جلسات مشترک هفتگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران و کنفدراسیون صادرات ایران

تعداد بازدید : 208
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
منبع :
ارسال کننده :