برگزاری نمایشگاه تکسپو

تعداد بازدید : 228
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۸

احتراما تصویر نامه اتاق بازرگانی تهران در خصوص برگزاری نمایشگاه تکسپو از 22 تا 25 فروردین ماه تقدیم میگردد

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط