مکاتبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت ها

تعداد بازدید : 399
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۴/۳۱

احتراما به پیوست مکاتبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت ها ایفاد میگردد

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط