صورتجلسه کسر تخلیه الیاف جاذبه الرطوبه

تعداد بازدید : 344
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۴/۳۱

به پیوست صورتجلسه مورخ سوم تیرماه 97 در خصوص کسر تخلیه الیاف جاذب الرطوبه وارداتی جهت اطلاع اعضا محترم ایفاد میگردد

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط