پبشنهاد اتاق بازرگانی در استقرار سامانه مالیات بر ارزش افزوده و خروج از ممیز محوری

تعداد بازدید : 449
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۴/۱۲

احتراما مکاتبه اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران در خصوص استقرار سامانه مالیات بر ارزش افزوده و خروج از ممیز محوری جهت اطلاع پیوست می گردد.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط