استعلام نظر در خصوص بازنگری در آیین نامه های قانون کار

تعداد بازدید : 573
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۴/۱۲

احتراما بپیوست مکاتبه کانون عالی کارفرمایان در خصوص استعلام نظر کارشناسی در خصوص قانون کار ارائه میگردد.

علاقمندان می توانند دیدگاههای خود را به کانون مذکور منعکس فرمایند

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط