نامه مدیر تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی تهران با موضوع چهل و پنجمین صورتجلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران

تعداد بازدید : 332
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۳/۲۱

تصویر نامه مدیر تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی تهران در مورد نحوه اعمال بخشودگی جرائم کارآفرینان خوش‌حساب

 

 

 

 

منبع :
ارسال کننده :