فراهم شدن امکان اصلاح نرخ های کالاهای صادراتی بر مبنای واقعی

تعداد بازدید : 438
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۳/۱۲

نظر به مکاتبه انجمن صادرکنندگان صنعتی و معدنی و خدمات مهندسی مبنی بر وجود امکان اصلاح نرخ های کالاهای صادراتی بر مبنای واقعی بر اساس مستندات و مدارک مثبته خواهشمند است درصورت وجود چنین مواردی نسبت به اعلام آن به انجمن بهمراه مستندات مربوطه اقدام فرمایید

منبع :
ارسال کننده :