استفاده از روش های تامین مالی برای تامین نقدینگی موضوع تسهیل استفاده از گشایش اعتبار اسنادی داخلی

تعداد بازدید : 435
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۲/۱۶

احتراما بدینوسیله موضوع مکاتبه معاون امور اقتصادی و بازرگانی وازت صنعت معدن و تجارت تحت عنوان استفاده از روش های تامین مالی برای تامین نقدینگی موضوع تسهیل استفاده از گشایش اعتبار اسنادی داخلی جهت استفاده ایفاد میگردد.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط