ثبت نام در سامانه بهین یاب برای طرح بازسازی و نوسازی

تعداد بازدید : 555
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۲/۱۶

احرتاما بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن صنایع نساجی میرساند که پیرو مکاتبه داره کل نساجی و پوشاک به شرح فایل پیوست واحدهای متقاضی استفاده از طرح بازسازی و نوسازی به وب سایت بهین یاب مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام فرمایند

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط