استعلام در خصوص میزان خرید پنبه تولید داخل توسط واحدهای ریسندگی

تعداد بازدید : 552
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۲/۱۶

احتراما بدینوسیله از واحدهای تولید داخل که نسبت به خرید پنبه تولید داخل اقدام نموده اند در خواست میشود پیرو مکاتبه اداره کل نساجی و پوشاک (بپیوست) نسبت به ارسال اطلاعات مربوطه همکاری فرمایند.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط