تفاهم نامه چهارمین نشست کارگروه مشترک همکاری های صنعتی و تجاری فیمابین ایران و روسیه

تعداد بازدید : 353
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱/۱۹

تفاهم نامه چهارمین نشست کارگروه مشترک همکاری های صنعتی و تجاری فیمابین ایران و روسیه به شرح پیوست برای علاقمندان قابل دسترسی می باشد

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط