دعوت به مشارکت در پاویون جمهوری اسلامی در نمایشگاه توانمندی های تولیدی صنعتی قطر

دعوت به مشارکت در پاویون جمهوری اسلامی در نمایشگاه توانمندی های تولیدی صنعتی قطر

تعداد بازدید : 581
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

دعوت به مشارکت در پاویون جمهوری اسلامی در نمایشگاه توانمندی های تولیدی صنعتی قطر

منبع :
ارسال کننده :