جلوگیری از وضع و اخذ هرگونه عوارض بر اقلام و کالاهای صادراتی

تعداد بازدید : 707
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۹/۲۹

بنا به مکاتبه سازمان توسعه تجارت کلیه مدیران دستگاههای اجرایی استان های کشور در راستای اجرای مفاد ماده 18 قانون مقررات صادرات و واردات از وضع هرگونه عوارض براقلام و کالاهای صادراتی منع شده اند.

منبع :
ارسال کننده :