فراخوان توسعه سرمایه گذاری و رونق تولید و اشتغال در کرمانشاه

تعداد بازدید : 633
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۹/۲۶

نظر به مکاتبه معاون محترم وزیر و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خصوص توسعه صنعت و رونق تولید و اشتغال صنعتی در استان کرمانشاه بدینوسیله از شرکت های توانمند که در جهت توسعه فعالیت های خود و افزایش تولید محصولات موجود و چه در بخشهای بالادستی و پایین دستی صنعت طرح ها و پیشنهاد های خویش را بصورت مکتوب به این سازمان اعلام فرمایند.
تلفن مدیر مطالعات مهندسی و اقتصادی سازمان : 22055041 ---    09123947564

منبع :
ارسال کننده :