سفارش سررسید سال 95

سفارش سررسید سال 95

اعضای محترم انجمن صنایع نساجی ایران نظر به اینکه مهلت سفارش سررسید سال آتی با درج لوگوی آن شرکت و سفارش آگهی مورد نیاز رو به اتمام می باشد؛ لذا برای آخرین بار در صورت نیاز خواهشمند است سفارشات خود را تا حداکثر تا ساعت 15 مورخ 94/12/12به دبیرخانه انجمن سرکار خانم حنفی ارسال نمایید.

منبع :
ارسال کننده :