پرسش و پاسخ درحوزه کار- مهندس اصابتی مشاور انجمن صنایع نساجی ایران/ بخش دوم

تعداد بازدید : 247
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳

*آیا بیمه بیکاری جزء سوابق کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌گردد ؟

به موجب بند (د) ماده 12 آیین‌نامه اجرایی و بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 15365/ت36005هـ مورخ 5/2/1386 ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری مشروط بر این که بیمه شده قبل از برقراری بیمه بیکاری در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال به کار داشته و در حین مقرری بگیری و یا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلی که سخت و زیان‌آور شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق آیین نامه بتواند بازنشسته شود مدت مزبور فقط موجب زایل شدن توالی اشتغال در کارهای و زیان‌آور نمی‌باشد مگر اینکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران به صورت ویژه و موردی تصمیم‌گیری شده باشد

 

* آیا رأی قطعی و لازم الاجرا کمیته های استانی در خصوص کارهای سخت و زیان‌آور قابل اعتراض می‌باشد ؟

بلی‌، دیوان عدالت اداری می‌تواند به استناد بند2ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری آراء مغایر با هدف و حکم متقن را نقض نماید .

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال