توانمند سازي منابع انساني با رويکرد سبز

صبح روز دوشنبه رويداد توانمند سازي منابع انساني با رويکرد سبز زير نظر بنياد توانمندسازي منابع انساني ايران با همکاري انجمن صنايع نساجي ايران، انجمن مديريت ايران، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، انجمن صنايع گالوانيزه ايران و... در اتاق بازگاني تهران برگزار گرديد.

در بخش آغازين اين همايش دکتر حسن امامي و دکتر سيروس وثوقي هييت رئيسه بنياد توانمندسازي ايران توضيحاتي در خصوص اهداف  همايش و اهميت منابع انساني و تلفيق آن با نگرش سبز ارائه فرمودند.
اين همايش در قالب پنج پنل اصلي با عناوين:
• مديريت دانش، مهارت و يادگيري 
• ارزيابي عملکرد 
• مديريت انگيزش و حال خوب سازماني 
• هوش سبز و نتايج کليدي عملکرد 
• بوميان ديجيتال در سازمان برنامه ريزي شده بود که توسط افراد مجرب در حيطه منابع انساني و دانش سبز چون دکتر منصور دهقان، دکتر مليکا رهنما، دکتر فرزاد ياوري، دکتر پريسا پويا، دکتر فريد غفاري مقدم، دکتر پاشا جبلي، دکتر مريم کياني، دکتر عباس ابراهيمي و ساير بزرگواران ارائه شد.
در اين پنل‌ها موضوعاتي چون اهميت و جايگاه منابع انساني، شاخص‌هاي ارزيابي منابع، نحوه ارزيابي، تشويق و انگيزش، شناخت انواع نسل‌هاي سازماني و استراتژي در برابر نسل Z، شادي سازماني، مهارت کوچينگ و اثرات آن، هوش چندگانه و هوش سبز و... مطالب ارزنده‌ ديگري ارائه گرديد.
 

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال