سند راهبردی فرش ماشینی

چهارشنبه 27 مهرماه سالن جلسات ساختمان شهید کلانتری میزبان فعالین صنعت فرش ماشینی کشور بود در این نشست که دکتر محسن گرجی، محسن ترحمی و محمود حکمتیان و جمعی از کارشناسان دفتر صنایع منسوجات و پوشاک و نماینده­گانی از تشکل های نساجی و فرش کشور حضور داشتند، ویرایش اولیه سند راهبردی صنعت فرش ماشینی کشور توسط مهندس حکمتیان ارائه شد.

 

 

در این جلسه که نمایندگانی از اتاق بازرگانی کاشان، تعاونی فرش ماشینی آران و بیدگل و تعاونی قالیبافان ماشینی کاشان و شهرک های صنعتی کاشان، دانشگاه آزاد کاشان، سرای نوآوری فرش ماشینی، اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک و نمایندگانی از انجمن صنایع نساجی ایران حضور داشتند، در خصوص آمار های ارائه شده در برنامه راهبردی تهیه شده بحث و تبادل نظرشد. لازم به ذکر است که مهندس امامی رئوف دبیر انجمن، مهندس سید جواد سجادی بیدگلی دبیر کارگروه فرش ماشینی انجمن، علی زینانلو رئیس کارگروه ریسندگی الیاف بلند انجمن، مهدی ضابطی رئیس کارگروه صادرات انجمن و مهندس صفری ازالیاف ساینا به نمایندگی از کارگروه الیاف پلی استر انجمن و مهندس عباس مقصودی از اعضای هیئت مدیره انجمن در این جلسه حضور داشتند.

پس از بحث و اظهار نظر آقایان زکی پور، نوروزپور، منزوی زاده، دیاری، برادران، سجادی بیدگلی و سایر دوستان و همکاران حاضر در جلسه و پس از طرح موضوع لزوم حضور ذینعفان زنجیره ارزش فرش ماشینی، مقرر شد تا انجمن صنایع نساجی ایران نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی با حضور ذینعفان اقدام و نتیجه جهت جمع بندی برای اداره کل صنایع و منسوجات و پوشاک وزارت صمت ارسال گردد.

 

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال