شرایط عضویت

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱/۱۷

          شرایط عضویت در انجمن صنایع نساجی ایران

شرایط عمومی عضویت در انجمن بدین شرح است:

- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

- قبول و تعهد اجرای اساسنامه انجمن

- پرداخت هزینه های عضویت سالانه (بجز اعضای افتخاری)

شرایط اختصاصی برای اعضای پیوسته:

- اشتغال در یکی از شاخه های صنایع نساجی شامل :انواع ریسندگی،بافندگی،رنگرزی،چاپ و تکمیل منسوجات
 بی بافت و ژئوتکستایل ها ،انواع پتو، انواع الیاف و نخ های مصنوعی ، انواع پوشاک و جوراب ، انواع حوله و گونی بافته شده

-داشتن پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت برخورداری از دست کم یکی از دو شرط ذیل:

-سرمایه ثبت شده در روزنامه رسمی بیش از 500.000.000 ریال

-اشتغال بیش از پنجاه کارگر در واحد مذکور به استناد صورت رسمی پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

لازم به یادآوری است سایر صنایعی که در شاخه های ذکر شده برای اعضای پیوسته فعالیت می نمایند اما از سایر شرایط برخوردار نمی باشند ، با توجه به مقررات و آیین نامه های داخلی انجمن می توانند به عنوان عضو وابسته به عضویت انجمن در آیند.

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال