کمیته های انجمن

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

1- کمیته سیستم پنبه ای (ریسندگی ،بافندگی، رنگرزی و چاپ و تکمیل)

2- کمیته سیستم فاستونی و هایبالک، پتوهای راشل، پارچه های پرده ای، رومبلی و حوله 

3- کمیته باند و گاز، منسوج نبافته، کالای خواب و پتوهای تاری و پودی و روفرشی

4- کمیته کفپوش ها (ریسندگی و بافندگی و رنگرزی و تکمیل)

5- کمیته کشباف ،کمیته پوشاک، جوراب

6- کمیته الیاف پلی استر

7- کمیته نخ پلی استر

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال