لزوم پیگیری موافقت‌نامه تجاری ایران و اوراسیا

منبع :