نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99 و رفع تعهد ارزی سال 98

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۳/۱۹
منبع :