بازنگری تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیر 1394

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۹/۱۱
سیدکامل تقوی‌نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور- در نامه‌ای خطاب به مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشت.

عطف به نامه شرکت صنایع کاشی و سرامیک فرزاد و ضمائم پیوست در خصوص بازنگری تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیر 1394 به آگاهی می‌رساند:

 

« براساس اصل 51 قانون اساسی « هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود»

 

مطابق تبصره 3 ماده 147 قانون صدرالذکر، پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلع 50 میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه ( سیستم) بانکی خواهد بود.

 

در اجرای مقررات مذکور، صرفاً پرداخت هزینه‌های بالاتر از مبلغ فوق که از طریق سامانه (‌سیستم) بانکی (از حساب‌های بانکی شرکت و صرفاً در وجه فروشنده کالا و ...) توسط شرکت انجام شود به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی وضع تلقی می‌گردد بنابراین خرید مواد اولیه و .. از طریق خرج چک دریافتی از مشتریان در تطابق با مفاد تبصره 3 ماده مذکور نمی‌باشد.

 

علی‌ایحال از آنجا که قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم پس از بررسی و برگزاری جلسات متعدد در سطوح بخش‌های مختلف اقتصادی و اخذ نظر کارشناسان اقتصادی و مالیاتی برون سازمانی و پس از نقد و بررسی در هیأت محترم دولت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و طی فرایند قانون‌گذاری در تاریخ 31 تیر 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است لذا با عنایت به این‌که سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان مجری قانون ملزم به اجرای احکام قانونی فوق می‌باشد، هر گونه تغییر در اجرای مفاد تبصره فوق صرفاً از طریق طی فرآیند قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.

منبع :