آخرین اقدامات بعمل آمده در خصوص تبصره 3 ماده 147 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم توسط اتاق ایران

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۷

برای دریافت متن نامه مرتبط به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
فایل های مرتبط