بخشنامه امکان تقسیط مجدد بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی

متن کامل بخشنامه در فایل پیوستی در دسترس است.

منبع :
فایل های مرتبط