آئین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

متن کامل آئین نامه در فایل پیوستی در دسترس است.

منبع :
فایل های مرتبط