تصویر رأی شماره 1294 وحدت رویه دیوان عدالت اداری مبنی بر" ابطال بند 7 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱/۱۹

با عنایت به وجود مشکل رد دفاتر مالیاتی تولیدکنندگان توسط سازمان امور مالیاتی و نظر به تلاش های سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، تصویر رأی شماره 1294 وحدت رویه دیوان عدالت اداری مبنی بر" ابطال بند 7 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم منتشره در روزنامه رسمی 20980 مورخ 1395/12/25 جهت ملاحظه به پیوست تقدیم می گردد.

منبع :
فایل های مرتبط