بخشنامه دفتر ریاست جمهوری در خصوص لزوم نظرسنجی از تشکل های غیر دولتی اقتصادی در تدوین یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

برای دریافت متن کامل بخشنامه به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
فایل های مرتبط