مصوبه شماره 75642/ت52403 ه مورخ 95/06/23 هیأت محترم وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا، موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۷/۳

برای دریافت متن کامل مصوبه به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
فایل های مرتبط