تصویب نامه شماره 57195/ت52551ه مورخ 16/05/1395 در خصوص اصلاح مواد 2 و 4 آئین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید

برای دریافت متن کامل تصویب نامه به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
فایل های مرتبط