تصویب نامه هیأت وزیران مبنی بر اصلاح ماده 20 قانون رفع موانع تولید به بانک مرکزی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۲/۱۱

برای دریافت متن کامل تصویب نامه به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
فایل های مرتبط