تعدیل اقدام بانکها در ارتباط با اخذ تضمین بابت ارائه اصل پروانه ترخیص قطعی کالا

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱/۱۸

با عنایت به درخواست این حوزه از بانک مرکزی در خصوص  اصلاح بخشنامه شماره 60/1012 مورخ 1391/05/07(پیوست) مبنی بر تعدیل نرخ تضامین عودت برگ سبز گمرکی از 35 درصد به 10 درصد و تبدیل آن از وجه نقد به به وثائق قابل قبول به اطلاع می رساند با توجه به هماهنگی و پیگیریهای صورت گرفته توسط این وزراتخانه نرخ تضامین برای برات اسنادی از 35 به 15 درصد تعدیل و در خصوص حواله ارزی به دلیل انتقال ارز قبل از بارگیری و حمل کالا و از طرفی فاصله فعلی نرخ ارز مبادله ای و بازار بدون تغییر اعمال گردیده و طی ابلاغیه شماره 60/1008 مورخ 1394/08/10 منضم به اصلاحیه بخش مذکور (تصویر پیوست)به تمامی بانکهای عامل ابلاغ گردیده است.

منبع :
فایل های مرتبط