بخشنامه وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت جهت جلوگیری از عرضه پتوی قاچاق

بخشنامه وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت جهت جلوگیری از عرضه پتوی قاچاق

معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت؛ طبق این بخشنامه که به استناد ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در جهت حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از عرضه پتوی قاچاق در سراسر کشور صادر شده است باید برای اجرایی شدن موارد زیر (مرتبط با هر حوزه) و ابلاغ آن به کلیه فعالان اقتصادی بخش تأمین، تولید و عرضه از جمله واردکنندگان، اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی عرضه‌کننده پتو و ... اقدام لازم انجام شود و نسبت به رعایت وکنترل اجرای موارد این بخشنامه برنامه‌ریزی مناسب صورت پذیرد.

براساس این بخشنامه؛

1.کلیه عرضه‌کنندگان پتو باید از پروانه کسب معتبر در رسته تولید و یا توزیع پتو برخوردار باشند.

2. اتحادیه‌های صنفی مؤظفند ضمن شناسایی و معرفی واحدهای صنفی بدون پروانه، با هماهنگی اتاق اصناف و پلیس نظارت بر اماکن عمومی جهت اعمال ماده (27) قانون نظام صنفی اقدام و گزارش اقدامات را به صورت مستمر به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دبیرخانه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه ارسال نمایند.

3. عرضه پتوی وارداتی (واردات رسمی) در بازار مصرف از جمله واحدهای صنفی و تجاری منوط به دوخت برچسب استاندارد (اعم از نام واحد تولیدی، نام تجاری، نوع و ابعاد پتو، مشخصات مواد اولیه مصرفی و سایر مشخصات مورد اشاره در استاندارد مربوطه) همچون تولیدات داخلی است. (از ابتدای فروردین 95)

تبصره: مهلت اتمام پتوهای وارداتی بدون برچسب استاندارد مذکور در سطح عرضه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه حداکثر 3 ماه است و فروشندگان مؤظفند فاکتورهای رسمی خرید این پتوها که دارای اطلاعات واردکننده یا عمده ‌فروش است ارایه کنند.

4.کلیه واردکنندگان پتو مؤظفند مشخصات پتوی وارداتی در قالب کُد شناسه کالا (GTIN) را در سامانه ثبت سفارش درج و ضمن اظهار به گمرک در زمان ترخیص از عرضه آن بدون الصاق برچسب استاندارد و شناسه کالا خودداری کنند. (از ابتدای اسفند94)

5. سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف اند در جهت اجرای این بخشنامه اطلاع‌رسانی لازم را در سامانه های مربوط صورت داده و ضمن انجام هماهنگی‌های لازم ثبت سفارش و ترخیص (15روز بعد از ثبت سفارش) را منوط به اظهار کُد شناسه کالا کنند.

تبصره: 15روز بعد از تاریخ ابلاغ الزام درج شناسه کالا در زمان ثبت سفارش، ترخیص پتوی وارداتی منوط به ارایه شناسه کالای (GTIN) و مشخصات پتوی وارداتی شامل نام تجاری، نام تولیدکننده، ابعاد و مشخصات مواد اولیه مصرفی و کشور تولیدکننده در سامانه جامع امور گمرکی خواهد بود.

6. واحدهای صنفی عرضه‌کننده پتو از خرید و عرضه پتوی فاقد مستندات معتبر و رسمی خودداری کنند.

7.صاحبان انبار کالا جهت پذیرش و نگهداری پتوهای تولید داخل و یا وارداتی، ضروری است بر اساس اسناد معتبر و رسمی ثبت سفارش،‌گمرک و مرکز امور اصناف و بازرگانان اقدام کنند.

8. نگهداری و عرضه هر نوع پتوی وارداتی بدون رعایت الزامات این بخشنامه ممنوع بوده و به موجب بند (ذ) ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق محسوب و منجر به اعمال قانون خواهد شد.

9. نظارت و بازرسی بر فرآیند نگهداری (انبار) و شبکه‌های توزیع پتو وارداتی ازجانب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری کارشناسان تخصصی تشکل‌های تولیدی و سایر کاشفین مندرج در قانون صورت می‌پذیرد. همچنین به منظور کنترل مبادی ورودی، ‌حمل و نقل و انبارش پتوهای وارداتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ‌باید در بخشنامه‌ای به دستگاههای ذیربط ریز برنامه‌های هر دستگاه را ابلاغ کنند.

10. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی طرح جامع انبار و سردخانه (طبق مصوبه دولت)، به کلیه استان‌ها و انبارها و مراکز نگهداری تحت پوشش سامانه ابلاغ کند: موجودی انبارهای کالاهای هدف ( از جمله پتو) ‌را به تفکیک نوع کالا، انبار محل نگهداری، استان مربوطه، به صورت مستمر گزارش کنند. همچنین اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف کشور چنانچه در اجرای بهتر این بخشنامه طرح و یا نظراتی داشته باشند می‌توانند جهت رسیدگی لازم به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و مرکز امور اصناف و بازرگانان منعکس کنند.

11. به منظور حمایت از تولید داخلی و امکان کنترل و نظارت بازرسین اتحادیه مربوط و سازمان‌های استان‌ها مقرر شد دفتر صنایع نساجی و پوشاک، ‌فهرست کلیه واحدهای تولیدکننده پتو را همراه با نام برند، لیبل و سایر مشخصات مربوطه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و این دفتر ارسال کند.

12. اتاقهای اصناف سراسر کشور باید در اجرای این بخشنامه نظارت کافی بر عملکرد اتحادیه‌های مرتبط داشته باشند.

13. اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور ‌باید ضمن اطلاع‌رسانی و آموزش لازم به اعضای صنفی خود زمینه اجرای این بخشنامه را تسهیل کنند.

14. سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ‌باید ضمن اطلاع‌رسانی مناسب درخصوص این بخشنامه، در صورت هرگونه شکایت مردمی از طریق تلفن گویا 124 از طریق اتحادیه ذیربط به موضوع رسیدگی کنند.

15. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات لازم جهت حذف پتو از فهرست کالاهای مجاز دارای معافیت‌های مرزنشینی، ملوانی، مناطق آزاد تجاری و ته لنجی، از ابتدای سال 1395 معمول کند.

16. مسؤولیت اجرای دقیق این بخشنامه و ارایه نتایج اقدامات اجرایی در بازه زمانی و برنامه‌های عملیاتی تعیین شده است.

منبع :