مکاتبه خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص ابلاغ تمدید بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ و دستور العمل مالیات مقطوع

منبع :