مکاتبه خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران و دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص ماده 62 قانون رفع موانع تولید

منبع :