فهرست کالاهای مشمول اجرای استاندارد اجباری برای واردات

فهرست کالاهای مشمول اجرای استاندارد اجباری برای واردات

سازمان ملی استاندارد ایران فهرست جدید کالاهای مشمول اجرای استاندارد اجباری برای واردات را اعلام کرد. برای دسترسی به این فهرست و نامه سازمامان ملی استاندارد ایران به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
فایل های مرتبط