گزارش تصویری ضیافت هزارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران 29 آبان 97