برگزاری هفتمین دوره نمایشگاه و کنفرانس نساجی در هند

0.00

احتراما به پیوست یادداشت سفارت هند در تهران برای برگزاری هفتمین نمایشگاه و کنفرانس نساجی در تیرماه سالجاری در شهر بمبئی به اطلاع میرسد

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط