هفتمین نمایشگاه و کنفرانس نساجی هند

0.00

احتراما به پیوست مکاتبه اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی تهران در خصوص هفتمین نمایشگاه و کنفرانس نساجی هند در تاریخ 7 تا 8 تیرماه 97 در شهر بمبئی جهت استفاده تقدیم میگردد

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط