نمایشگاه اختصاصی ایران در ترکمنستان و روسیه

0.00
تعداد بازدید : 795
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۹/۱۳

نظر به مکاتبه وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در روسیه در تاریخ 29 آذر لغایت 2 دی ماه و نمایشگاه اختصاصی ایران در ترکمنستان در تاریخ 10 لغایت 12 اسفندماه از علاقمندان دعوت میگردد تا با تلفن 86031300 تماس حاصل فرمایند

منبع :
ارسال کننده :