لیست قیمت محصولات تولیدی اعضای انجمن صنایع نساجی ایران ( کارگروه‌های ریسندگی الیاف کوتاه، نخ فیلامنتی و الیاف استیپل) طی بازه زمانی 15 مهر لغایت 15 آبان‌ماه 1400

منبع :
ارسال کننده :