تسلیت به دکتر شاهین کاظمی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

تسلیت به دکتر شاهین کاظمی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

احتراما درگذشت پدر همسر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن ‌مرحوم رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

منبع :
ارسال کننده :